Meiega saab ühendust võtta 24h ööpäevas!

Helista kohe +372 56 27 39 39 ja saada soodus -30%
Soodustused kehtivad alates teisest tunnist!

 

PEM torude keevitus

Vastupidavate tervikühenduste moodustamiseks torusüsteemide montaažil kasutatakse polüetüleentorude otste või silindriliste pindade ülessulatamisega keevitust.

Optimaalse meetodi valik PEM torude keevitamisel .  pem toru keevitus pilt
Keevituse otsmeetod on seotud terve rea tehniliste tingimuste eriti hoolika täitmisega. Muhvmeetod, mis põhineb täiendavate detailide (toruliitmikute) kasutamisel, erineb tehnoloogiliste operatsioonide ja ühenduste kõrge vastupidavuse optimaalse kombinatsiooniga. Muhvimeetod võimaldab keevitada õhukeste seintega polümeerdetaile vigastusteta ja deformatsioonideta. Muhvtehnoloogiat võib kasutada torude keevitamiseks elumajades, kaubandusruumides ja tööstusobjektidel. Muhvimeetodite erimid:

Keevitus spetsialiseeritud jootekolviga kuumutamiseks;
Torustike elektromuhvkeevitus.
Elektromuhvkeevitus võimaldab saada polüetüleentorude ülikõgeid, muutuvatele koormustele vastupidavaid  ühendusi. Keevisühenduste teostamiseks kasutatakse spetsialiseeritud, soojenduselementidega varustatud elektromuhvi. Torude keevitust võib teostada madala rõhuga polüetüleeni keevisõmbluste toruliitmikuid, mis on varustatud integreeritud soojendusspiraalidega. Kõrge vastupidavusega monoliitühenduste kujundamine põhineb toruliitmiku materjali soojendamisel osalise ülessulamiseni.

PEM toru elektrikeevitus - Elektromuhvkeevituse  (elektrofusioonkeevituse) tehnoloogia
Elektromuhvkeevituse tähtsaim omadus - ei teki sulavmaterjali, mis rikub torude standardset läbivust. Elektromuhvkeevituse tehnoloogia kasutamine on eriti aktuaalne piiratud ruumis, kus ei ole võimalik kasutada suuremõõtmelist keevitusseadmestikku. Elektromuhvkeevituse teostamise järjekord:

Vajaliku pikkusega polüetüleentorude lõikamiseks kasutatakse spetsialiseeritud töövahendeid.
Elektromuhv ja torude keevitatavad osad puhastatakse hoolikalt prügist, tolmust ja püsimäärdumistest; 
Muhvi sukeldumise sügavuse kontrollimiseks kantakse torudele vastavad märgid;
Torude eemaldatud otstele paigaldatakse soojuskadusid välistav pimeäärik;
Elektromuhv lülitatakse juhtmetega keevitusseadmele;
Keevitusprotsess algab käivitusklahvi vajutamisega;
Keevitusprotsessi lõppedes lülitub keevitusaparaat automaatselt välja;
Keevisühendus on kasutamiseks valmis peale selle jahtumist ja täielikku kõvastumist.
Jahtumise protsessis järgitakse keevitatavate detailide liikumatust vastupidava keevisõmbluse moodustumiseks. Kvaliteetse keevisõmbluse võlli paksus moodustab kolmandiku kuni pool toruseinte paksusest. Keevitavate torulõikude suurim lubatud telgnihe - mitte üle 10% seinte paksusest. Keevisõmbluse võll peab katma eelnevalt pealekantud märgi.

PE toru keevitus professionaalidelt
Kompanii Torudeabi pakub spetsialistide teenuseid, kes PEM torude keevitamiseks kasutavad kõrgtehnoloogiaid. Moodustavate ühenduste garanteeritud vastupidavuse tagab montaaži- ja remonditööde kõrge kvaliteet. Kogenud personal aitab leida vee-, kütte- ja kanalisatsioonivõrkude projekteerimise ja paigaldamise optimaalse lahenduse. Kõik tööd toimuvad operatiivselt, garanteeritult kõrge kvaliteediga.